Vyletěla holubička

Vyletěla holubička hojtajda,
vyletěla holubička, palagrija, palagra,
z dolňanského kostelíčka hojtajda.

Přeletěla hory, doly, hojtajda,
přeletěla hory, doly, palagrija, palagra,
mojéj miléj do stodoly hojtajda.

Ze stodoly do maštale hojtajda,
ze stodoly do maštale palagrija, palagra,
mezi štyry koně vrané hojtajda.

Koníčky sa polekali hojtajda,
koníčky sa polekali, palagrija, palagra,
moju milú pošlapali hojtajda.

Pošlapali ju velice hojtajda,
pošlapali ju velice, palagrija, palagara,
bylo jí znat podkovice hojtajda.