Janko mlynářú

Janko mlynářú na húře leží,
/:jeho kamének po prázdnu běží.:/

Dočkaj mlynářu, já ti ukážu,
/: vodu zastavím, lanfešt rozhážu. :/

Švarná děvčina, dovez do mlýna,
/: málo lebo moc, len dovez na noc. :/

Pěkně zemelu, mírky neberu,
/: enom si s tebú chvílečku lehnu :/

Ani memele, enom špicuje,
/: Janko mlynářú dívča miluje.:/