Ej co je

Ej co je , co je, po dvúch kovářoch na rynku, na rynku,
když jeden kuje, druhý miluje Marýnku, Marýnku.

Ej co je, co je, po dvúch kovářoch v městečku, v městečku,
když jeden kuje, druhý miluje, děvečku, děvečku.