Šohajku, luterán

Šohajku, luterán, za tebe vúlu mám,
/: ale ňa otec mať, za tebe nechce dat,
za tebe nechce dat. :/

Dali by ňa, dali, dyby ňa pýtali,
/: ale ňa nedajú, bo ňa nepýtajú,
bo ňa nepýtajú. :/