Šústne lístek

Šústne lístek, šústne, až má milá usne,
ej, má milá usnula, ej, lísteček nečula.

Lísteček dubový, spadl ně do vody,
ej, už ho tá voděnka, ej, na vrch nevyhodí.

Dali ste ňa, dali, za koho ste chtěli,
ej, včíl ně pomáhajte, ej, rodičové moji.

Dali ste ňa, dali, za starého chlapa,
ej, rači ste ňa mohli, ej, zašlapat do blata.