Otvor milá

Otvor  milá, otvor,
/: otvor, milá, otvor, okenečko od hor, okénečko o hor. :/

Já ťa doprovodím,
/: já ťa doprovodím, a pri tom ti povím, a pri tom ti povím.:/