Dyž sem šél okolo vrát

Dyž sem šél okolo vrát,
slyšél sem muziku hrát,
na harfy na trúby,
kdo mú milú lúbí,
ten mosí jít domú spat.

Přišél sem do světnice,
seďél sem na lavice,
seďél sem u kamen,
plakál sem jak blázen,
má milá nevdávaj sa.