Digitální mapa tradiční kultury – Dolní Němčí

Jedná se o společný projekt Centra tradičnej kultúry v Myjave a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Projekt si klade za cíl zpřístupnit široké laické veřejnosti vybrané jevy tradiční lidové kultury – lidový oděv, taneční a hudební projev vybraných lokalit moravsko-slovenského pomezí na území Zlínského, Jihomoravského a Trenčianského kraje.

V roce 2018 se projektu zúčastnili i manželé Kleinovi s Cimbálovou muzikou Šáteček a harmonikářem Martinem Matušem. Můžete shlédnout Dolněmčanskou sedlckou či verbuňk v podání Petra Kleina.

https://www.folklornamapa.sk/sk/uherskobrodsko/dolni-nemci