Dolněmčanská svaďba

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Národopisný krúžek Dolněmčan pořádají v rámci 9. ročníku cyklu Lidová svatba a v rámci 50. výročí Národopisného krúžku Dolněmčan rekonstrukci lidové svatby – Dolněmčanská saďba. Atrium J. A. Komenského, Uherský Brod, sobota 21. května 2016 od 20:00 do 21:30 hodin.